çaxnaşma

çaxnaşma
1. «Çaxnaşmaq»dan f. is.
2. Qarışıqlıq, həyəcan, təlaş, vahimə, vəlvələ. Camaat içərisində bərk çaxnaşma oldu. «Abbas və Gülgəz». Çaxnaşma düşmək – həyəcanla dolu qarışıqlıq düşmək, vəlvələ düşmək, vahimə düşmək, hamı bir-birinə dəymək, çaxnaşmaq. Karvan əhli bir-birinə dəydi. Bir çaxnaşma düşdü, gəl görəsən. «Koroğlu». Qoşunu görən kəndlilər qaçır, ətrafa çaxnaşma düşürdü. Ç.. Çaxnaşma salmaq – həyəcan salmaq, vəlvələ salmaq, vahimə salmaq, qarışıqlıq salmaq, aranı qarışdırmaq, çaxnaşdırmaq. Qıssanın səsi həyətin sükutunu pozdu, ümumi bir çaxnaşma saldı. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • çaxnaşıq — bax çaxnaşma 2 ci mənada. Çaxnaşıq düşmək – bax çaxnaşma düşmək («çaxnaşma»da). <Çopo:> Sabaha qədər davam edən qanlı vuruşmadan sonra xaqan ordusuna çaxnaşıq düşdü. . Ç.. Çaxnaşıq salmaq – bax çaxnaşma salmaq («çaxnaşma»da). <Kor:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vəlvələ — is. Səs küy, gurultu patırtı, həyəcan, çaxnaşma, qarmaqarışıqlıq. O gecəki vəlvələdən ancaq bunu görə bildim. A. Ş.. Vəlvələ düşmək – qarmaqarışıqlıq düşmək, çaxnaşma düşmək, həyəcan (gurultu patırtı) düşmək. Vəlvələ salmaq – qorxu salmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lov — is. dan. Bəla, afət (adətən mənfi mənada çox zirək, diribaş adam haqqında). Belə od olmaz, anam, böylə alov! Od deyil, yanğı deyil, lovdur, lov! M. Ə. S.. Burdan vurub Bitdilidən çıxar, . . lovdur lov! Ə. Ə.. ◊ Lov düşmək – 1) çaxnaşma düşmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarğaşalıq — is. Qarışıqlıq, hərc mərclik; səs küy, haray, çaxnaşma, araqarışma. İclasda qarğaşalıq daha da şiddətləndi. M. C.. Qarğaşalıq salmaq – qarışıqlıq salmaq, hərc mərclik törətmək, çaxnaşma salmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şuluqluq — is. 1. Nadinclik, dəcəllik. Şuluqluq eləmək. 2. Hərc mərclik, araqarışma, qarışıqlıq, çaxnaşma, iğtişaş, özbaşınalıq. // Qovğa, mərəkə, həngamə, qarışıqlıq. Bəzən yerbəyerdən mütrübü çağırardılar. Şuluqluq başlanardı. H. S.. <Cavan oğlan:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • miyanzən — f. aravuruşduran, iki adamın arasına çaxnaşma salan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şuriş — f. qarışıqlıq, çaxnaşma, şuluqluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təkapu — f. 1) ora bura qaçma, çalışıb çabalama; 2) çaxnaşma, hay küy, mərəkə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təlaş — ə. 1) iztirab çəkərək, tələsmə; 2) gurultu patıltı, hay küy, çaxnaşma; 3) səy etmə, çalışma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bir-bir — z. 1. Tək tək, ayrı ayrılıqda. <Süleyman:> De, bir bir söylə, qulaq asım. Ü. H.. Anası da oğlu qazan yollara bir bir bələd oldu. Ə. H.. Konsul onları <siyahıları> bir bir alıb, öz katibinə verir. . . M. S. O.. 2. Bir birinin ardınca,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”